BÀI 12: BẠN ĐÃ ĐỢI TỪ KHI NÀO

by Atempo

I: TỪ VỰNG

외모 : Ngoại Hình

외 : ngoại ㅡ 모: mạo, diện mạo

 1. 머리: đầu , tóc
 2. 얼굴: gương mặt
 3. 어깨: vai
 4. 눈: mắt, tuyết
 5. 귀: tai
 6. 코: mũi
 7. 입: miệng , mồm
 8. 손: tay
 9. 다리: chân , cây cầu
 10. 무릎: đầu gối
 11. 발: bàn chân
 12. 팔: cánh tay
 13. 몸: cơ thể , toàn thân thể
 14. 키: chiều cao ( đọc kh bật hơi )
 15. 키가 크다: cao ( chỉ dùng cho người) 키가 커요
 16. 키가 작다: thấp  ( chỉ dùng cho người ) 키가 작아요
 17. 높다: cao ( dùng cho những vật hay… không phải người : tiêu chuẩn cao, nhà cao..)
 18.  코가 높다: mũi cao
 19. 낮다:  thấp  ( cách dùng tương tự bên trên )
 20. 코가 낮다: mũi thấp
 21. 머리가 길다: tóc dài  길어요
 22. 머리가 짧다: tóc ngắn 짧아요
 23. 예쁘다: xinh, đẹp
 24. 멋있다: ngầu, ngầu đét
 25. 멋: sự ngầu
 26. 잘생기다: đẹp trai : phải chai dạng quá khứ khi khen ai đó đẹp trai dù đó là trường hợp nào : 잘생겼다
 27. 귀엽다= 귀여워요 : dễ thương
 28. 성격: tính cách
 29. 잘 : tốt, giỏi
 30. 잘 웃다: hay cười
 31. 잘 울다: hay khóc
 32. 친절하다: thân thiện
 33. 친구: bạn
 34. 조용하다:trầm tính,  yên tĩnh ( không gian yên tĩnh )
 35. 활발하다: hoạt bát
 36. 말이 많다: nói nhiều
 37. 말이 없다 : không nói gì luôn

II: 문법 NGỮ PHÁP

NGỮ PHÁP V/A + 고 

NGHĨA : , hai hành động hoặc hai tính chất nối lại với nhau.

 • cô ấy cao và cô ấy đẹp
 • anh ấy cao và hoạt bát
 • tôi đọc sách và ăn cơm : 책을 읽고 밥을 먹어요
 • em bé xinh và dễ thương : 아기 예쁘고 귀여워요
 • 민나씨는 예쁘고 잘 웃어요 : Minna thì vừa đẹp và hay cười

nếu là hai hành động thì chúng ta còn có thêm một nghĩa nữa là rồi 

 • tôi xem phim rồi tôi ăn cơm : 영화를 보고 밥을 먹어요
 • 숙제를 하고 텔레비전를 봐요

NGỮ PHÁP 2: N 부터 N 까지 : TỪ N ĐẾN N , từ đâu đến đâu, từ khi nào đến khi nào,…

 • 월요일부터 목요일까지 아르바이트를 해요:Tôi làm thêm từ thứ hai đến thứ 5
 • 몇 시부터 몇 시까지 일해요? Bạn làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ
 • 1시부터 6시까지 일해요: Tôi làm việc từ 1 giờ đến 6 giờ
 • 언제부터 일해요: Bạn đã làm việc từ khi nào
 • 6월부터 일했어요 : tôi đã làm việc từ tháng 6
 • từ hôm qua đến ngày mai : 어제부터 내일까지
 • các bạn hãy làm bài tập từ trang 140 đến 200 nhé. 140 쪽부터 200 쪽까지 수제를 하세요

 

 

 

You may also like

Leave a Comment