SƠ CẤP 1/ BÀI 15: TRỜI MƯA RỒI

비가 오네요

by Atempo

I: TỪ VỰNG

 1. 봄: Mùa xuân
 2. 여름: mùa hè
 3. 가을: thu
 4. 겨울: đông
 5. 맑다:  trong lành
 6. 날씨가 좋다: thời tiết đẹp
 7. 따뜻하다: ấm áp
 8. 비가 오다: trời mưa
 9. 비가 내리다: mưa rơi
 10. 흐리다: âm u
 11. 덥다: nóng
 12. 바람이 불다: gió thổi
 13. 불다: thổi
 14. 불 (n) lửa
 15. 하늘이 파랗다: trời trong xanh = bất quy tắc ㅎ thì bỏ ㅎ đi 파래요
 16. 하늘: trời
 17. 파랗다: xanh
 18. 쌀쌀하다: se se lạnh
 19. 살살하다: nhẹ nhàng ( làm nhẹ nhàng thôi, xoa bóp nhẹ nhàng )
 20. 눈이 오다: tuyết rơi
 21. 눈이 내리다: tuyết rơi
 22. 춥다: lạnh
 23. 영하: độ âm
 24. 영하 5도 : âm 5 độ
 25. 벌써 : mới đó thôi mà đã, thế mà đã 
 26. 그냥: chỉ là, đơn giản là
 27. 그렇네요 : ừ nhỉ, công nhận nhỉ
 28. 새 단어 : từ mới
 29. 어휘: từ vựng
 30. 빵 : bánh
 31. 우유 : sữa
 32. 무엇을 = 뭘
 33. 무엇= 뭐
 34. 일기 예보: dự báo thời tiết
 35. 장마: mùa mưa
 36. 건기: mùa khô

II: NGỮ PHÁP

1: ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ  + 네요 / danh từ (이)네요

Được dùng để để thể hiện sự ngạc nhiên hoặc cảm thán khi biết một sự việc hoàn toàn mới 

 • 가다: 가네요 ô đi à
 • 좋다: 좋네요 thời tiết đẹp nhỉ / (존네요 )
 • 공부하네요 : ơ học à
 • 힘들다: 힘드네요 
 • 만들다: 만드네요 
 • 학생이네요
 • 7시 40분이네요
 • 투이 선생님이네요
 • 투이씨 네요

quá khứ : chia động từ tính từ bình thường với dạng quá khứ sau đó cộng với 네요

 • 한국어 공부가  재미있네요 
 • 볶음밥이 맛있네요
 • Tien 씨가 한국말을 잘 하네요 : Chị Tiển nói Tiếng hàn giỏi quá
 • 브엉씨가 잘 생겼네요 : Vương đẹp trai nhỉ ( 잘생견네요)

2: N + (이) 랑: VÀ ( chỉ dùng trong văn nói )

 • 친구랑
 • 부모님이랑
 • 친구랑 영화를 볼 거예요: Tôi sexem phim với bạn
 • 부산이랑 제주도에 갈 거예요 : mình sẽ đi đảo jeju và Busan
 • 저란 같이 해요 : làm cái này với tôi nhé
 • 누구랑 같이 살아요? phúc đang sống với ai thế?
 • 친구랑 같이 살아요 : tôi sống với bạn
 • 남편이랑 같이 살아요
 • 가족같이 살아요
 • 누구랑 같이 일해요? bạn làm việc với ai
 • 누구랑 같이 한국어를 공부해요? bạn học tiếng hàn với ai

 

You may also like

Leave a Comment