SƠ CẤP 1/ BÀI 14: CẦN PHẢI VẬN ĐỘNG MỖI NGÀY

매일 운동해야 돼요.

by Atempo

I: TỪ VỰNG

 1. 매일: mỗi ngày
 2. 운동: vận động, tập thể dục
 3. 운동하다: tập thể dục, thể thao
 4. 농구: môm bóng rổ
 5. 농구를 하다: chơi bóng rổ
 6. 야구: môn bóng chày
 7. 야구를 하다: chơi bóng chày
 8. 축구: môn bóng đá
 9. 축구를 하다: chơi bóng đá
 10. 수영을 하다:  bơi
 11. 조깅을 하다:  đi bộ
 12. 골프: golf
 13. 골프를 치다: đánh golf
 14. 테니스를 치다: chơi tennis
 15. 탁구를 치다: đánh bóng bàn
 16. 배드민턴을 치다: đánh cầu lông
 17. 스케이트를 타다: trượt băng
 18. 스키를 타다: trượt tuyết
 19. 자전거를 타다: đi xe đạp
 20. 스노보드를 타다: trượt tuyết
 21. 악기: nhạc cụ, nhạc khí
 22. 기타를 치다: đánh ghi ta
 23. 피아노를 치다:  đánh pi a nô
 24. 바이올린을 켜다: đánh đàn  violin
 25. 켜다: bật 켜요
 26. 끄다: tắt 꺼요
 27. 노래를 하다: hát
 28. 춤을 주다: nhảy
 29. 피곤하다: mệt mỏi ( từ vựng mục nghe )
 30. 일을 많다: nhiều việc
 31. 오이 : dưa chuột
 32. 배가 아프다: đau bụng
 33. 맛있다: ngon
 34. 건강: sức khỏe
 35. 중요하다: quan trọng
 36. 일찍: ( trạng từ ) sớm
 37. 준비하다: chuẩn bị
 38. 가방: cặp, ba lô
 39. 머리가 아프다: đau đầu

II: NGỮ PHÁP

1: 못 + động từ: KHÔNG THỂ LÀM GÌ

 • tôi không thể đọc được

LƯU Ý :

 •  nếu đi với động từ có 하다 thì N + 못+하다 (  못 dính liền với 하다) nếu 못 đi với V đơn lẻ thì  못 + v ( 못 viết  tách ra khỏi động từ )
 • 공부를 하다: 공부를 못하다 = 공부를 못해요
 • 세수하다: 세수 못하다= 세수를 못해요 
 • 못 예쁘다: KHÔNG THỂ DÙNG

VÍ DỤ

 • 김치를 못 먹어요 : tôi không thể ăn kim chi ( 김치를 몬 먹어요)
 • 운동을 잘 못해요: Tôi chơi thể thao không giỏi cho lắm : 잘:  giỏi
 • 운동을 못해요: tôi không thể chơi thể thao
 • 한국말을 못해요: tôi không thể nói tiếng Hàn
 • 한국말을 잘 못해요 : Tôi nói tiếng Hàn không giỏi lắm
 • 주말에 못 쉬었어요: tôi đã không thể nghỉ vào cuối tuần
 • 시험을 잘 못 봤어요 : tôi đã thi không tốt lắm

2: V/A 아야/ 어야 되다: phải

 • 가야 돼요. phải đi
 • 읽어야 되다
 • 공부해야 되다
 • 크다: 커야 되다:
 • 좋다: 좋아야 되다
 • 귀엽다: 귀여워야 되다

ví dụ:

 • 3시까지 가야 돼요 : tôi phải đi trước 3 h
 • 한국어 숙제를 해야 돼요 : mình phải làm bài tập tiếng hàn
 • 내일 일찍 일어나야 돼요 : ngày mai tớ phải dậy sớm

 

You may also like

Leave a Comment